nasz zespół

Kompetencje zawodowe to rzecz niepodlegająca dyskusji  i wszyscy nasi lekarze poza wiedzą wyniesioną z uczelni ciągle przeznaczają czas na szkolenia, edukację i pogłębianie doświadczenia.

Skompletowanie jednak całego zespołu, który będzie profesjonalny, przyjazny i  pomocny pacjentom zajmuje sporo czasu i asi wieloletni pacjenci to wiedzą najlepiej.

 

lekarzami w zespole są:

dr Katarzyna Kurtyka–Jękot

dr Sara Szlamberger

dr Magdalena Rossa - Ziemlińska

dr Beata Ziętek - Saja    ( ortodoncja )

dr Bartłomiej Górski ( periodontologia ) 

dr Karol Kalka

dr Wojciech Ryncarz 

 

Przy dzisiejszych technologiach leczenie dentystyczne wymaga nie tylko pracy lekarza, ale również ciągłej opieki higienistki. Staramy się widzieć każdego pacjenta co najmniej dwa razy w roku na profesjonalnej higienizacji i kontroli. W ten sposób możemy pomóc uniknąć kosztownych procedur, kiedy to działamy dopiero w sytuacji awarii czy większego problemu, którego pacjent nie zauważyłby sam.

asystują przy zabiegach i dbają o higienizację: 

Agata Szymańska

Małgosia Żuchowska

Sylwia Chmielewska

Krzysztof Bułach

Marcin Jarząbek

 

dokumentację medyczno - fotograficzną zapewnia nam również Wojtek Dziołak

 

Pacjent to nie są po prostu zęby i dziąsła, ale osoba która  w zaufaniu oddaje się pod naszą opiekę. Naszym sukcesem jest to, że wiele osób, które dorastały z nami, teraz przyprowadzają do nas swoje dzieci. Atmosfera jaka zawsze towarzyszyła naszym placówkom jest bez wątpienia kluczem to tego sukcesu.
Miejscem gdzie krzyżują się wszystkie drogi jest recepcja. To tutaj pacjent otrzymuje pierwszą odpowiedz na wiele pytań jak tez pomoc w planowaniu spotkań również w sytuacjach awaryjnych.

Zarówno Adrian jak i Lidia starają się, aby wygospodarować czas dla każdego, otoczyć go serdeczną opieką i dać poczucie bezpieczeństwa.  Ich nabyte doświadczenie stomatologiczne pozwala dać pomocne i dokładne informacje zanim dojdzie do wizyty u lekarza.

w recepcji spotkacie Państwo:

Adriana Bieńkowskiego

Lidia Rządkowska

oraz okresowo ich wspierającego Wojtka Dziołaka