MediRaty logo

MediRaty są systemem finansowania ratalnego, skierowanym do pacjentów, opłacających zabiegi w prywatnych i komercyjnych placówkach medycznych. Za pomocą MediRat można opłacić zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej czy dermatologii.

Łatwość w obsłudze, szybkość realizacji oraz skrócona weryfikacja zdolności kredytowej są podstawami, dla których coraz większe grono pacjentów decyduje się na tę metodę finansowania zabiegów.

Jak to działa?
W celu skorzystania z systemu MediRaty, trzeba wykonać jedynie trzy kroki:

  1. Telefoniczna weryfikacja zdolności kredytowej z konsultantem (około 4 min). 
  2. Podpisanie umowy z kurierem w dogodnym czasie i miejscu, dzięki czemu uruchomiony zostanie system finansowania.
  3. Zapisanie się na zabieg u wybranego lekarza. 

Przed kontaktem z konsultantem możliwe jest również skorzystanie z formularza lub kalkulatora, za pomocą których można obliczyć raty. Formularz znajduje się pod linkiem www.mediraty.pl/formularz/ , natomiast kalkulator znajduje się poniżej. 
W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy na stronę www.mediraty.pl  lub www.mediraty.pl/jak-to-dziala/ 

KOSZTY LECZENIA

Podczas planowania leczenia lekarz prowadzący przedstawia pacjentowi wszelkie dostępne informacje o możliwych do zastosowania w jego przypadku metodach, przedstawia zalety i wady każdej z nich. Dialog z pacjentem na tym etapie jest czynnikiem bardzo istotnym - każda ze stron może się wycofać z zaplanowanego leczenia, jeżeli przewiduje wystąpienie jakiś problemów.

W przypadku dużych prac protetycznych lub implanto-protetycznych czasami może dojść do konieczności użycia dodatkowych materiałów lub rozwiązań technicznych, ale rozbieżności nie przekraczają 10% szacowanej sumy. Trzeba też pamiętać, że indywidualne wyceny prac obowiązują kilka miesięcy. Zwlekając z ich rozpoczęciem musimy liczyć się ze zmianą warunków w jamie ustnej oraz możliwym wzrostem cen.

 

Zgodnie z uchwałą nr 18/98/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 kwietnia 1998 roku par. 4 pkt. 3 w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, informacja podana w publicznych środkach przekazu nie może zawierać określenia cen usług oraz sposobu płatności. 

Zamysłem NRL było uniemożliwienie stosowania nieuczciwej konkurencji na rynku usług medycznych. Powstała jednak sytuacja, w której pacjent zostaje pozbawiony możliwości uzyskania podstawowej informacji jaką jest rodzaj usługi i jej spodziewany koszt. Usługa medyczna jest towarem, a ten ma swoją cenę, która nie może być tajna. Każdy Pacjent ma prawo wiedzieć, że jest traktowany w/g jednakowych kryteriów, a nie na przykład przez pryzmat samochodu jakim podjechał pod gabinet... Upublicznienie cen służy uzdrowieniu relacji usługodawca (lekarz) - usługobiorca (pacjent). 

Cennik naszych usług jest jawny dla wszystkich i wyłożony w recepcji.

Jeśli Pan / Pani jest zainteresowana jego poznaniem proszę podać w oknie formularza swój adres e-mail, a recepcja wyśle go Państwu jak najszybciej. Wysyłając zapytanie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na powyższe zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia pytania oraz danych w nich zawartych. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest ARGUS Sp. z o.o.  ul. Śniegockiej 8/103, 00-430 Warszawa NIP 525 238 36 64

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO)

 

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ( IOD ):

  1. drogą e-mail: iod@proimplant.pl
  2. pisemnie na adres ARGUS Sp. z  o.o.  ul. Śniegockiej 8/103, 00-430 Warszawa

Regulamin kliniki Proimplant