My

my_logo
Najważniejszym doświadczeniem zespołu Kliniki PROIMPLANT jest holistyczne spojrzenie na pacjenta. Przez wszystkie lata mojej edukacji w kraju i za granicą utwierdzałem się w przekonaniu, że skuteczna stomatologia to gra zespołowa.
Moi pierwsi nauczyciele zawodu - choć byli wielkimi indywidualistami – prowadzili praktyki, w których zatrudniali niekiedy sztab ludzi. Uświadomili mi, że lidera nie definiują jedynie umiejętności własne, ale przede wszystkim zdolność skupiania wokół siebie specjalistów różnych dziedzin, którzy w kreatywny sposób potrafią ze sobą współpracować. Były to doświadczenia wyniesione z moich zagranicznych praktyk. W Polsce tego okresu wciąż pokutował kult jednostki, poza siecią państwowych przychodni dentystycznych funkcjonowały jedynie prywatne gabinety i prowadzone w nich indywidualne praktyki lekarskie. Chodziło się do dentysty, a nie do kliniki dentystycznej. Jestem dumny, że do stworzonej przeze mnie Kliniki PROIMPLANT, która mieści się w Warszawie przy ulicy Cecylii Śniegockiej 8, udało mi się pozyskać grono wybitnych fachowców.
Miałem też innych nauczycieli, daleko stąd, w Katmandu, Ci uczyli mnie uważności, cierpliwości i empatii. Z tej szkoły wyniosłem jeszcze jedną naukę, że cierpienie, powinno zawsze budzić współczucie. W 1998 założyłem w Katmandu – Benchen Free Dental Clinic – placówkę, która udziela bezpłatnych świadczeń medycznych każdemu, kto do nas przyjdzie.
Dziś sam jestem nauczycielem. Dzielenie się zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem stało się moją pasją. Centrum Edukacji PPROIMPLANT, które powstało przy klinice w Warszawie, pierwotnie było miejscem, w którym prowadziłem kursy z zakresu chirurgii i implantologii dla lekarzy z całej Polski. Dziś swoje autorskie kursy prowadzą w nim prawie wszyscy lekarze i specjaliści zatrudnieni w Klinice PROIMPLANT. Klinika PROIMPLANT posiada własne zaplecze diagnostyczne. Dysponujemy pracownią radiologiczną i na zlecenie naszych lekarzy możemy na miejscu wykonać diagnostykę włącznie z badaniem tomograficznym. Nasi dentyści wykonują zabiegi w powiększeniu mikroskopów operacyjnych, a prace protetyczne wpiera system skanerów wewnątrz ustnych, cyfrowych frezarek CAD/CAM oraz drukarek 3D. W diagnostyce stawów wykonujemy USG oraz aksjografię cyfrową.

Technika nas wspiera, ale w moim pojęciu wciąż najważniejszy jest czynnik ludzki i sprawne, doświadczone ręce lekarza. Nie stójcie w miejscu, praktykujcie, rozwijajcie się, dzielcie się doświadczeniem. Tego wymagam od moich współpracowników i to staram się przekazać młodym lekarzom. Zapraszamy do Kliniki PROIMPLANT.


- dr Wojciech Ryncarz