Seniorzy
BÓL
/ Trzcie zęby, czyli jak przywrócić jakość życia

Jak wygląda diagnostyka w Klinice PROIMPLANT?
  • Diagnostyka radiologiczna, aksjografia cyfrowa, czyli badanie stawów skroniowo-żuchwowych,
  • Analiza modeli, analiza zdjęć zewnątrzustnych, skany wewnątrz ustne umożliwiające cyfrowe projektowanie pracy
  • Szczegółowa analiza zleconych badań oraz stanu zdrowia seniora


Co proponujemy po zdiagnozowaniu?
  • Z portfolio implantów dobieramy elementy które pozwolą nam unieruchomić użytkowane protezy
  • Możemy wykonać nowe protezy zębowe, jeśli wymaga tego przywrócenie funkcji i estetyki
  • Pełno łukowa rekonstrukcja niewyjmowalna i na stałe skręcona z kilkoma implantami


Od czego zależy wybór metody/produktu?
Zawsze używamy najlepszych i sprawdzonych produktów dających nam największe prawdopodobieństwo sukcesu. Organizm seniora ma zmniejszony potencjał do regeneracji i najczęściej nie ma mowy o powtórkach procedury

Ciekawostka
Czasem wystarczą dwa implanty stanowiące po prostu sztuczne korzenie, które po wygojeniu mogą ujarzmić dyskomfort noszenia protez i podniosą jakość życia.

Nawet najlepsze protezy są ciałem obcym. Możliwe obtarcia czy odleżyny jak również czasochłonne zastosowanie kremów mocujących to niewygodne efekty uboczne tradycyjnych protez. Ponadto źle dopasowane, niestabilne protezy mogą prowadzić do braku poczucia bezpieczeństwa oraz zaburzać pewność siebie w towarzystwie.


Lekarz prowadzący dobierze zarówno odpowiedni implant jak i protetyczne elementy mocujące. Dodanie jakości do codziennego życia jest bezcenne, ale każdy zaczynając leczenie z użyciem implantów ma wyobrażenia o najdroższych procedurach. Warto jednak porozmawiać o swoim konkretnym przypadku z lekarzem, bo z całą pewnością koszty stabilizacji protezy nie muszą być wysokie.

Najważniejsze, aby pamiętać, że statystycznie 50% osób powyżej 50 roku życia cierpi na co najmniej jedną chorobę ogólnoustrojową, która mieści się w rejestrze względnych lub bezwzględnych przeciwwskazań do stosowania implantów. W trakcie obserwacji wyżej przedstawianej grupy pacjentów ujawniła się ona już w trakcie użytkowania wszczepu, a więc nie była przeciwwskazaniem do jego zrobienia, ale mogła przyczynić się do przyspieszenia zmiany struktury kostnej wokół implantu.

Głównie dotyczy to osteoporozy, która ujawnia się około 65 roku życia przeważnie u kobiet. Również u wszystkich pacjentów wraz z upływem lat zmniejsza się potencjał regeneracyjny kości, więc wszystkie procesy gojenia kości, regeneracji kości przebiegają wolniej.

Jednak to właśnie grupa 60+ najczęściej boryka się z brakami zębów, a protezki odbierają pewność siebie… Jeśli więc pacjent chce znów ugryźć z pełną siłą, śmiać się nieskrępowanie oraz mieć wyraźną mowę to naprawdę warto pomyśleć o implantach.