Implanty i implantoprotetyka
WYMIENIAMY
/ Implanty i implantoprotetyka

Jak wygląda diagnostyka w Klinice PROIMPLANT?
 • Badanie radiologiczne 3D oraz cyfrowy obraz jamy ustnej pozwala na zaplanowanie całego zabiegu na ekranie monitora komputera,
 • W niektórych przypadkach wykonujemy aksjografię cyfrową, czyli badanie stawów skroniowo-żuchwowych,
 • Analiza modeli, analiza zdjęć zewnątrzustnych, skany wewnątrz ustne umożliwiające cyfrowe projektowanie pracy


Co proponujemy po zdiagnozowaniu?
 • Protezki, korony, mosty, odbudowy pełnołukowe – wszystko zależne od stopnia braków zębowych oraz kosztorysu


Od czego zależy wybór metody/produktu?
 • Bez względu na przewidziany przez Pacjenta budżet to co wprowadzamy do kości, do żywego organizmu, musi być najwyższej jakości,
 • Elementy odbudowy protetycznej, czyli korony, mosty, protezy mogą być wykonane z różnych materiałów choć bez względu na to zawsze są w najwyższej estetyce. Materiał ma jednak wpływ na trwałość wykonanej pracy i to musimy uzależnić od budżetu pacjenta.
 • Bez względu na finanse musimy zawsze patrzeć kompleksowo i myśleć o zębach jako spójnym aparacie żucia


Ciekawostka!
System implantów STRAUMANN® jest obecny w ponad 70 krajach i system opieki pozabiegowej i jest tak skonstruowany, że bez względu na to, gdzie się pacjent znajdzie, zawsze otrzyma pomoc wykwalifikowanych specjalistów.

Utrata nawet pojedynczego zęba nie jest obojętna dla całego układu gryzienia i każdy ubytek wymaga uzupełnienia. Zęby bowiem tworzą tak spójny zespół, że zaczynają się przesuwać lub wysuwać, aby kontaktować się z innymi i móc współdziałać w siłach żucia.
Implanty są godne promowania i nie ma bez nich współczesnego gabinetu dentystycznego. To jednak narzędzie, które musi znajdować się w odpowiedzialnych rękach zarówno lekarza jak i pacjenta.

Przede wszystkim budowa implantu musi szanować procesy biologii kości, a takich w pełni dopracowanych systemów wciąż nie mamy wiele. Pacjenci nie są w stanie zapoznać się samodzielnie w wieloma problemami - dlatego tak istotne jest zaufanie i rekomendacje lekarza, który wybierze odpowiedni system. Niestety te „z górnej półki” nie należą do najtańszych, ale też podążanie za tanimi ofertami może skończyć się utratą implantu nawet w ciągu 2-3lat.

Rozwiązania wysokiej jakości to wyjątkowy spokój dla lekarza i pacjenta. Dlatego w naszej Klinice używamy produkty szwajcarskiej firmy STRAUMANN®. Ten producent dał nam przełomowe innowacje takie jak powierzchnia SLActive® lub materiał wysokiej wytrzymałości Roxolid® co ustawiło go na pozycji jednego z najbardziej innowacyjnych liderów w implantologii. Niewiele systemów może potwierdzić swoją niezawodność w oparciu o długoczasowe dane. System implantów STRAUMANN® jest jednym z najlepiej udokumentowanych systemów implantów na świecie. Ponad 35 lat doświadczenia to wiedza i naukowe dowody dostępne w kilkuset naukowych publikacjach.
To obserwacje, potwierdzające imponujący odsetek powodzenia zastosowania implantów o wartości 98,8%2. Dodatkową zaletą dla naszych Pacjentów jest fakt, że STRAUMANN® jest obecny w ponad 70 krajach i system opieki po zabiegowej i jest tak skonstruowany, że bez względu na to, gdzie się pacjent znajdzie, zawsze otrzyma pomoc wykwalifikowanych specjalistów STRAUMANN®. Poza tym bez względu na zmiany modeli, projektów oraz technologii, lekarze oraz technicy mają zapewnioną bezterminowo dostępność niezbędnych elementów.

Drugim systemem jest NEODENT® będący w 100% własnością Straumann Group, co daje nam produkty o sprawdzonej najwyższej doskonałości. Tych wszczepów zawsze używamy w opcji powierzchni Acqua® wykazującej aktywność fizyko-chemiczną - zaprojektowanej specjalnie dla udanej osteointegracji nawet u osób starszych.

U każdego pacjenta lekarz zawsze ocenia okolicę planowanej implantacji, stan zębów sąsiednich, rozmiar i położenie struktur anatomicznych mogących ograniczać nam możliwości pracy. Dziś to przede wszystkim zdjęcia 3D dają możliwość natychmiastowej pełnej diagnostyki ułatwiającej zaplanowanie leczenia na monitorze komputera zanim lekarz rozpocznie pracę z pacjentem. Lekarz może też w trudnych przypadkach zlecić wykonanie szablonów chirurgicznych, którymi potem posługuje się na zabiegu jak precyzyjną nawigacją. Szablony uwzględniają trudne warunki kliniczne oraz estetyczne i chronią przed niemiłymi niespodziankami w trakcie zabiegu. Takie programy do wizualizacji są też prostym środkiem służącym komunikacji między lekarzami w zespole, a także są sposobem przedstawienia koncepcji pracy pacjentowi.
Pracujemy w żywym organizmie i należy pamiętać, że choroby nie omijają również kości i różne badania wstępne powinny pomóc nam je wykluczyć. Rutynowo pacjent proszony jest o wykonanie badań ogólnych krwi, z kobiety też proszone o wykonanie badań w kierunku wykluczenia osteoporozy.
Przeciwwskazaniami do planowanej implantacji, poza wspomnianymi już problemami związanymi z jakością i ilością masy kości, są też niektóre choroby ogólnoustrojowe. Dlatego też przed zabiegiem lekarz prowadzący pacjenta implantologicznie wymaga dokładnego wywiadu ogólnomedycznego.

Można też wykonać test na nietolerancję metali choć rutynowo się tego nie wykonuje. Tytan jest metalem absolutnie obojętnym dla organizmu ludzkiego, dlatego też od wielu lat jest z powodzeniem stosowany w implantologii. Mamy oczywiście obecnie implanty ceramiczne, które mogą zastąpić klasyczne tytanowe z pełnym powodzeniem.

Nie ma co w tematach chorób demonizować wieku, bo na przykład palenie tytoniu niezależnie od wieku istotnie pogarsza rokowania co do przyjęcia i długoterminowego utrzymania wszczepu. Zwiększa ryzyko odrzutu aż czterokrotnie. Będąc przy temacie wieku warto wspomnieć, że w momencie umieszczania implantu rozwój kości powinien być zakończony. Przyjmuje się, że kończy się on w wieku 18 lat, ale warto przed zabiegiem określić poziom wzrostu na podstawie rentgena kości nadgarstka czy kręgów szyjnych.


/ Implantoprotetyka

Podczas planowania leczenia protetycznego lekarz przedstawia pacjentowi różne dostępne rozwiązania, przedstawia zalety i wady każdej z nich. Dialog z pacjentem na tym etapie jest czynnikiem bardzo istotnym szczególnie w sytuacji, gdy planujemy rekonstrukcje z użyciem implantów. Tu istotne są rozważania ekonomiczne, bo w zależności od oczekiwanego komfortu i efektu estetycznego lekarz dobierze odpowiedni implant i prace protetyczną.
Nie musimy wykonywać tylu implantów ilu brakuje nam zębów. Nie musimy też mieć kilkunastu implantów, żeby ugryźć jabłko.

W implantologii kosztem dominującym jest sam implant jako sztuczny korzeń i element łącznika protetycznego. Ceny pozostałych elementów nadbudowy protetycznej, a więc odtwarzane koronki, mosty bądź też proteza są porównywalne z cenami w klasycznej protetyce.

Na etapie protetyki, już po wgojeniu się implantu, niekiedy musimy zwiększyć ilość tkanek dziąsła wokół przyszłej koronki lub wyeliminować ruchomość obwódki dziąsłowej wokół łącznika. To związane jest z dodatkowymi kosztami które niekiedy trudno jest określić na pierwszych spotkaniach konsultacyjnych.

Niezależnie, ile mamy planowanych implantów i jakie będą koszty protetyki to pacjent jest informowany o trwałości takiej inwestycji tzn. o sukcesach leczenia implantologicznego, możliwościach powikłań czy konsekwencji niepodjęcia leczenia protetycznego i nieobciążenia wprowadzonych wszczepów.

Pacjent powinien też być świadom, że niektóre z elementów uzupełnienia mogą ulec zużyciu i będą wymagały wymiany (np. śrubki, części z akrylu lub kompozytu). Też istotne są statystyki przeżywalności samych implantów, bo często ze strony pacjenta pytanie o gwarancje.
Lekarzom szanujące się firmy implantologiczne dają gwarancję bezterminową na wszelkie mechaniczne uszkodzenia, ale nie powinniśmy tego odbierać jako gwarancję utrzymania w kości. Jeśli tak jest napisane na folderach czy informacjach internetowych to jest to chwyt czysto reklamowy...

W medycynie nie ma gwarancji - jest statystyka, a ona jest nieubłagana. Implant osadzony jest w żywym organizmie i indywidualne reakcje na ciało obce oraz choroby, które mogą się ujawnić w czasie jego użytkowania są nieprzewidywalne.
Ponadto piękny uśmiech będzie towarzyszył przez wiele lat tylko przy ścisłej współpracy z lekarzem, bo to lekarz jest w stanie wychwycić problemy zanim pacjent zacznie je w ogóle odczuwać. W implantologii, kiedy jest ból, to najczęściej jest już za późno na skuteczny i przewidywalny ratunek.

/ Odbudowa kości


Jak wygląda diagnostyka w Klinice PROIMPLANT?
 • Diagnostyka radiologiczna wykonywana na miejscu pozwala na oceną ilości i jakości kości pod planowane zabiegi,
 • Projekt pracy protetycznej nawiguje chirurgiem i to estetyka a za nią protetyka wskazują nam, gdzie ma być wszczepiony implant
 • Prace regeneracji kości musza być wsparte siłami organizmu i jego potencjału do gojenia
 • Analiza badań oraz wywiadu z pacjentem pozwala na ocenę zdrowia pacjenta


Co proponujemy po zdiagnozowaniu?
 • Techniki regeneracji kości możliwe są praktycznie w każdym fragmencie wyrostka szczęki i żuchwy,
 • Sterowana regeneracja kości opiera się o zbudowanie rusztowania, które będzie bazą dla nowopowstającej kości w narzuconym przez lekarza kształcie


Od czego zależy wybór metody/produktu?
 • Od biologii, czyli rozległości ubytku oraz ilości uzupełnianej kości


Ciekawostka!
Kwas hialuronowy znany z kosmetologii i medycyny estetycznej wykorzystywany jest również w biomateriałach i ma właściwości przyciągające fibroblasty.
Punktem wyjścia do planowania implantów u każdego pacjenta jest ocena ilości i jakości tkanki kostnej mającej stanowić podłoże dla wszczepu. Każdy implant musi mieć odpowiednią grubość zdrowej kości wokół siebie, żeby mieć szansę długotrwałego przeżycia.
Jeśli chodzi o odpowiednią ilość kości w miejscu planowanej implantacji to statystycznie bezproblemowo wprowadzić implant udaje się w 59% przypadków, a pozostałe 41% pacjentów zostałoby zdyskwalifikowanych do zabiegu. W tych trudnych warunkach anatomicznych, bez dodatkowych zabiegów sterowanej regeneracji kości zastosowanie wszczepów byłoby niemożliwe. Potrzebne są dodatkowe zabiegi wymagające użycia specjalnych materiałów pozwalających odbudować kość i zwiększyć jej masę. Niestety wiążą się z dodatkowymi kosztami i czasem gojenia tej nowopowstającej bazy.

Tego typu prace mogą nam przedłużać o około 6-12 miesięcy sam zabieg implantacji.